محتوای مقاله

B. C. معلمان باید رای به تصویب, جدید, سه, سال توافق جمعی با دولت استانی.

مقابله با B. C. مدرسه عمومی کانون کارفرمایان شامل کلی افزایش دستمزد از دو درصد در هر سال همراه با یک واسطه فرایند چگونه به پشتیبانی بهتر مذاکرات در آینده است.

میلاد معلمان فدراسیون می گوید توافقنامه با 98 درصد از اعضای آن رای گیری به نفع.

این توافق نامه را پوشش می دهد بیش از 45,000 معلمان ارائه شده توسط فدراسیون که کار در این استان را 60 مدارس.

دولت استانی می گوید: حدود 300,000 کارکنان بخش عمومی در حال حاضر تحت پوشش آزمایشی و یا تصویب نامه.

در پی توافق رسیده بود پس از بیش از یک سال و چانه زنی بین دو طرف است.

بیشتر در مورد این موضوع

tinyurlis.gdu.nuclck.rushrtco.de