محتوای مقاله

گم شده ارشد با زوال عقل مرده یافت شده است یکشنبه شب در شمال دلتا.

Jarnail Sanghera, 88 رفت از دست رفته از خانه و خانواده خود را در 15 مه در نزدیکی Nordel راه و 116 خیابان. بدن خود را داشت در یک منطقه پوشیده شده از درخت در Nordel راه و Swenson راه حدود پنج کیلومتر از جایی که او زندگی می کردند. او در گذشته دیده می شود دوربین در 11:26 صبح در 15 مه در 10100-بلوک از رودخانه جاده ها است.

Jarnail Sanghera گم شده بود پس از مه 15. دلتا پلیس

Sanghera مکرر کاربر از حمل و نقل و اعتقاد بر این بود برای رفتن به معبد در 140 خیابان و 84 خیابان قبل از او رفت و گم شده است.

دلتا پلیس در حال انتشار هر گونه اطلاعات بیشتر تا دوشنبه صبح.

mraptis@postmedia.com

twitter.com/mike_raptis

tinyurlis.gdu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de