ونکوور شهردار می پرسد B. C. دولت به بررسی سیستمیک نژادپرستی در پلیس و امکان افسر فرسوده دوربین.

محتوای مقاله در ادامه

استوارت “می گفته اند ما نیاز به یک چارچوب از استان های اطراف چگونه پال خواستار قطع بودجه دولت با پلیس در پاسخ به این گریه از سیاه بومی به شدت جرم جوامع” Mannoe گفت.

B. C. سابق پلیس بالا هم توافق کردند که زمان مناسب است به سوال اندازه پلیس در بودجه.

کاش توجه سابق B. C. وکیل عمومی و سابق وست ونکوور رئیس پلیس تمسخر استوارت کنفرانس مطبوعاتی به عنوان “یک دسته از انگشت اشاره” گفت: “به جای پیشرو و رانندگی که تغییر او خواستار یک بررسی دیگر?”

“که همه ما در این استان بررسی مسائل” توجه گفت. “منطقه ما نداشته نقد و بررسی, که در آن ما باید یک بررسی از اداره کنترول و تفتیش در هزینه پلیس در B. C.”

tinyurlis.gdclck.ruulvis.net