محتوای مقاله

B. C. دولت گسترش موقت اجاره مکمل تا پایان ماه اوت به عنوان COVID-19 همه گیر در ادامه به تاثیر این استان است.

آن را نیز حفظ توقف در اجاره بها را افزایش می دهد و اخراج به دلیل عدم پرداخت اجاره از دولت گفت: در انتشار اخبار جمعه.

وزیر امور شهری و مسکن Selina رابینسون اذعان همه گیر شده است یک زمان دشوار برای بسیاری از.

“شناخت چالش های مالی مواجه توسط بسیاری از مردم ما این است که دولت گسترش TRS و حفظ اجاره مسدود و ممنوعیت اخراج به دلیل عدم پرداخت اجاره. ما در حال ادامه برای محافظت از مستاجرها به عنوان ما همچنین اطمینان از صاحبخانه دریافت درآمد در طول این زمان,” رابینسون گفت: در انتشار اخبار.

افرادی که در حال حاضر تایید شده برای TRS نیازی به درخواست مجدد.

آنها را به دریافت یک ایمیل از درخواست آنها را به تایید آنها برنامه ریزی برای زندگی در همان آدرس از طریق ژوئیه و اوت.

tinyurlis.gdu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de