ایان Mulgrew: است موافق سرزنش از ICBC نشان می دهد سیستم ‘شکسته’

محتوای مقاله در ادامه

یک سخنگوی ICBC گفت: آن را می سازد هر تلاش برای حل و فصل موارد قبل از رفتن آنها به دادگاه — در سال گذشته کمتر از یک درصد از موارد به دادگاه رفت.

“آنچه این موارد نشان می دهد که چگونه به چالش کشیدن خصمانه سیستم ما امروز می توان وقتی که می آید به تعیین غرامت برای صدمات رنج می برد در یک تصادف خودرو به ویژه هنگامی که آن را نیاز به یک ارزیابی از آینده تاثیر از حوادث پس از تاریخ حل و فصل ادعای” گفت: برنت شیرر ICBC روابط رسانه ای.

“زمانی که پرونده به دادگاه گاهی اوقات دادگاه جوایز بیش از آنچه ICBC تا به حال ارائه شده برای حل و فصل ادعا می کنند و بار دیگر دادگاه جوایز کمتر از آنچه مجروح فرد وکیل تا به حال دنبال شده است.”

برای مثال او گفت که در ماه مارس این شرکت مورد بررسی قرار 166 محاکمه از 2019 در بر داشت و در بیش از نیمی یا 55 درصد دادگاه جایزه کمتر بود خواستار:

“تا به حال ICBC گرفته شاکی تقاضا در تمام 166 ما را پرداخت $26.5 میلیون بیشتر از مجموع جوایز.”

[email protected]

twitter.com/ianmulgrew

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>