هیچ

امید به زندگی می کنند بی سر و صدا خسته شده اید—پناهگلدان سیگار کشیدن و گوش دادن به موسیقیپس از کار و تلاش برای

توسط MASTERNEWSS در 20 تیر 1399

امید به زندگی می کنند بی سر و صدا خسته شده اید—پناه
گلدان سیگار کشیدن و گوش دادن به موسیقی
پس از کار و تلاش برای صبر کردن
رژیم—خواب ظالم در خسته
خواب بیمار
نیاز به فکر می کنم—
تلاش طولانی نمایش—که در آن سال تنفس
و چرخ بزرگ همیشه اما
بسیار آسیب انجام می شود به عنوان خاکستر و بذر
تغییر مکان به عنوان آنها همیشه انجام شد که
هنوز هم درست است ؟ هنگامی که شما می توانید
دیدن آتش, پایان, پخش, خواهد, شما
دریافت به زندگی در بیشتر روز زمانی که هیچ
شکوفه خواهد به بله و بسته
بازدارنده برداشته—باز-دل -throated فکر می
به زندگی به عنوان شما فکر می کنید شما در یک بار
آیا—tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de
آخرین مطالب