نامه سرگشاده خواستار ونکوور به تصویب حرکت اصرار انتهای خیابان چک

محتوای مقاله در ادامهاستوارت که رئیس برای هیئت مدیره نیست رای مگر در موارد کراوات و نمی تواند رو به جلو حرکت ب

توسط MASTERNEWSS در 16 تیر 1399

محتوای مقاله در ادامه

استوارت که رئیس برای هیئت مدیره نیست رای مگر در موارد کراوات و نمی تواند رو به جلو حرکت به هیئت مدیره.

در میان 73 سازمان هایی که امضا این نامه هستند ونکوور فصل از زندگی ماده کوچه هوگان, جامعه, اتحادیه B. C. هندی ستاد و آرزو افت در جامعه است.

نامه ای است که خطاب به استوارت, ونکوور پلیس مدیره ونکوور شورای شهر برتر جان Horgan, عمومی ایمنی وزیر مایک فرنورته و برندا Butterworth-Carr مدیر خدمات پلیس کابینه B. C.

"در میان تظاهرات در برابر پلیس قتل و مردم بومی اظهارات خود در مورد پرداختن به نژادپرستی نظاممند کافی نیست" در این نامه می خواند.

"وجود دارد یک مسئولیت در حال استراحت بر روی شانه های خود را و شما باید اقدام فوری برای خلاص شدن از خیابان چک. منع خیابان چک است که تنها یک بخش از بسیاری از اقدامات مورد نیاز برای پایان دادن به مضرات پلیس اما این یک بخش ضروری است.

"ما قویا از شما می خواهیم به عمل در حال حاضر و قاطعانه عمل کند."

–با فایل های از دیوید Carrigg

sip@postmedia.com
twitter.com/stephanie_iptinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de
آخرین مطالب