همه چیز در مورد راه اندازی رستوران ایتالیایی tagged posts

همه چیز در مورد راه اندازی رستوران ایتالیایی

رستوران ساز از ابتدای شکل‌گیری ایده برای سرمایه‌گذاری و راه اندازی رستوران تا زمان به ثمر نشتن پروژه، در کنار شما می‌ماند.

منبع :

http://restoransaz.com/restaurant-launch/italian-restaurant-launch/

استفاده از تجهیزات مدرن میزبانی

در یک رستوران اگر از تجهیزات لوکس و مدرن استفاده شود، می‌توان انتظار داشت که سرمایه به سود تبدیل شود. وقتی برای اولین بار وارد یک رستوران می‌شوید، زیبایی و لوکس بودن تجهیزات، اولین معیار قضاوت شما در مورد آن رستوران خواهد بود. پس زمان راه‌اندازی رستوران ایتالیایی باید به این مورد هم توجه شود...

Read More