نوشتن پایان نامه با کمک موسسات انجام پایان نامه

پایان نامه یا رساله  سندی است که در حمایت از نامزدی برای مدرک دانشگاهی یا صلاحیت حرفه ای ارائه تحقیقات و

توسط MASTERNEWSS در 12 دی 1399

پایان نامه یا رساله  سندی است که در حمایت از نامزدی برای مدرک دانشگاهی یا صلاحیت حرفه ای ارائه تحقیقات و یافته های نویسنده ارائه می شود. در برخی از زمینه ها، کلمه "پایان نامه" یا یک وابسته برای بخشی از دوره کارشناسی یا کارشناسی ارشد استفاده می شود، در حالی که "پایان نامه" به طور معمول در مقطع دکترا اعمال می شود، در حالی که در زمینه های دیگر، عکس این موضوع است. اصطلاح پایان نامه تحصیلات تکمیلی گاهی اوقات برای اشاره به پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری استفاده می شود.


شما می توانید برای انجام رساله یا پایان نامه به موسسه انجام پایان نامه مراجعه کنید. پیچیدگی یا کیفیت لازم تحقیق در یک پایان نامه یا رساله می تواند بسته به کشور، دانشگاه یا برنامه متفاوت باشد و بنابراین حداقل دوره تحصیل مورد نیاز ممکن است به طور قابل توجهی در طول مدت متفاوت باشد.


از کلمه "پایان نامه" می توان گاهی اوقات برای توصیف رساله ای بدون ارتباط با اخذ مدرک دانشگاهی استفاده کرد. اصطلاح "پایان نامه" نیز برای ادعای عمومی مقاله یا اثر مشابه استفاده می شود.


انتخاب بهترین موسسه انجام پایان نامه


پایان نامه (یا پایان نامه) ممکن است به ترتیب با انتشار یا تک نگاری، به ترتیب، با مقالات پیوست شده یا بدون آن تنظیم شود، اگرچه بسیاری از برنامه های تحصیلات تکمیلی به داوطلبان اجازه می دهد مجموعه ای منظم از مقالات منتشر شده را ارسال کنند.


بهترین موسسه انجام پایان نامه با یک تک نگاری معمولی دارای یک صفحه عنوان، چکیده، یک جدول مطالب است، که شامل بخشهای مختلفی از جمله مقدمه، بررسی ادبیات، روش شناسی، نتایج، بحث، و کتابشناسی یا معمولاً بخش منابع است.


موسسه نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد متناسب با بسیاری از زمینه های مختلف تحصیلی (هنرها، علوم انسانی، علوم اجتماعی، فناوری، علوم و ...) و تفاوت بین آنها در ساختارشان متفاوت است. در پایان نامه های منتشر شده، فصل ها یک بررسی مقدماتی و جامع از اسناد مقاله ضمیمه شده و منتشر نشده است.


اهمیت نوشتن پایان نامه


پایان نامه ها به طور معمول در مورد یک پروژه تحقیقاتی یا مطالعه، یا تجزیه و تحلیل گسترده از یک موضوع گزارش می کنند. بنابراین نوشتن آن کار ساده ای نیست. بهترین موسسه پایان نامه نویسی می تواند ساختار یک پایان نامه یا رساله هدف، ادبیات تحقیق قبلی را که در موضوع مطالعه را مشخص کند. روش های استفاده شده و یافته های پروژه توضیح می دهد. بیشتر دانشگاه های جهان از قالب چند فصل استفاده می کنند:


 


الف) مقدمه: موضوع تحقیق، روش شناسی و همچنین دامنه و اهمیت آن را معرفی می کندب) یک بررسی ادبیات: مرور ادبیات مربوطه و نشان دادن اینکه چگونه این موضوع را به تحقیق اطلاع داده است


ج) یک فصل روش، توضیح چگونگی طراحی تحقیق و چرایی انتخاب روش تحقیق / جمعیت / جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها


د) یک فصل یافته ها: خلاصه ای از یافته های خود تحقیق


ه) یک فصل تحلیل و بحث: تجزیه و تحلیل یافته ها و بحث درباره آنها در متن بررسی ادبیات (این فصل اغلب به دو قسمت تقسیم می شود - تحلیل و بحث)


و) یک نتیجه گیری


 


آخرین مطالب