اتحادیه سفارش نظرسنجی نشان می دهد حزب دموکراتیک ملی با استفاده بیش از B. C. لیبرال

محتوای مقاله در ادامهحمایت از او به طور کلی خواهد بود 7.2 درصد در میان همه پاسخ دهندگان را پشتیبانی از 11 درصد

توسط MASTERNEWSS در 16 تیر 1399

محتوای مقاله در ادامه

حمایت از او به طور کلی خواهد بود 7.2 درصد در میان همه پاسخ دهندگان را پشتیبانی از 11 درصد از فقط تصمیم رای دهندگان.

حزب دموکراتیک ملی حمایت از بالاترین در جزیره ونکوور در حدود 42 درصد آن B. C. لیبرال حمایت پایین است در 12 درصد و سبز حمایت می آید در 13 درصد نیز بالاترین.

فاصله بین لیبرال و NDP است باریکترین در ونکوور که در آن NDP پشتیبانی 29 درصد از پاسخ دهندگان در مقابل 22 درصد برای لیبرالها و سبز حمایت شش درصد است.

بررسی پرسید: چند سوال در جامعه بهره مند موافقت نامه که حاکی از حمایت در میان پاسخ دهندگان و قوی ترین احساسات در میان NDP تایید رای دهندگان.

برای نظرسنجی ارتباطات استراتژیک مورد بررسی پانل 801 پاسخ دهندگان بود که از نظر آماری وزنی برای مطابقت با ترکیب B. C. جمعیت با جنسیت و سن و منطقه و زبان مادری با یک پرسشنامه آنلاین.

در حالی که یک حاشیه خطا نیست قابل اجرا به این نظرسنجی آنلاین, احتمال نمونه از این اندازه را از یک حاشیه خطا از به اضافه یا منهای 3.4 درصد 19 بار از 20 با توجه به ارتباطات استراتژیک.

depenner@postmedia.com

twitter.com/derrickpennertinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de
آخرین مطالب