درمان برجستگی و بزرگ بودن گوش از نوزادی - زیبامون

پس از جراحی گوش به هیچ عنوان بر روی گوش ها دراز نکشید و تا جای ممکن زیر سر خود را بلند کرده و به پشت بخوابید .

توسط MASTERNEWSS در 11 آذر 1400
پس از جراحی گوش به هیچ عنوان بر روی گوش ها دراز نکشید و تا جای ممکن زیر سر خود را بلند کرده و به پشت بخوابید . چون این روند در گوش خارجی انجام می گیرد، شنوایی شما به هیچ عنوان تحت تاثیر این جراحی قرار نخواهد گرفت. من نمیتونسم خودمو بفرﺍخور زندگی سایرین در بیارم. درد زندگی، اشکال زندگی. احساس درد و ورم گوش بعد از اتوپلاستی امری طبیعی است. داروهای تجویز شده برای کاهش درد و جلوگیری از عفونت زخم به موقع مصرف شود. داروهای تجویز شده توسط جراح را به موقع و به طور کامل مصرف نمایید. در یک هفته اول، از شستن کامل موهای خود اجتناب کنید. محدوویت خاص زمانی ندارد و از سن ۶-۴ سالگی یعنی سن قبل از مدرسه بهترین زمان است اما از آن سال به بعد (یعنی بعد از ۴ سالگی) هر موقع می توان عمل را انجام داد .کلاً رشد گوش در بچه ها تا سن ۶ سالگی به ۸۵% رشد کامل خود می رسد .لذا توصیه می شودکه در این سنین صورت پذیرد . جراحی زیبایی گوش تحت بیهوشی انجام می شود.برای بزرگسالان بیهوشی موضعی و برای کودکان از بیهوشی عمومی استفاده می شود.درعمل جراحی زیبایی گوش پزشک با برش در غضروف گوش پوست و بافت های اضافی را جدا کرده و جای برش را بخیه می زند این عمل معمولا تا دو ساعت زمان می برد.اگر یک بیمار دارای برآمدگی گوش باشد، از عمل جراحی بازسازی گوش برای تغییر موقعیت قرارگیری آن و نزدیک کردن محل گوش به اطراف سر استفاده میشود. به گفته دکتر علی حقیقتیان، متخصص گوش و حلق و بینی در شیراز، گاهی پیش می آید که نوزاد به دلیل ژنتیک خانوادگی با گوش برجسته یا برآمده متولد می شود. آناتومی بدن و بافتشناسی ارتباط نزدیکی دارند، برای یادگیری پایهای و پیشرفته انواع بافتهایی که اندامها را شکل میدهند آموزش زیر را توصیه میکنیم. سالهاست که گوشهایش را زیر موهای بلندش پنهان کرده، از همان روزهای کودکی گوشهای بزرگ و برجستهاش موجب تضعیف اعتماد به نفسش بوده است. سالمند احتیاج به امنیت روحی و جسمی دارد باید مطئمن باشد که در موقع ضرورت به کمکش خواهند شتافت و یا در موقع بیماری سریعاً معالجه خواهد شد. البته تمامی این موارد به شرطی است که این عمل نزد یک جراح گوش و حلق و بینی خوب در شیراز انجام شود تا عوارض ناشی از این جراحی به حداقل برسد. خصوصیت عادت تقریباً در نزد همه سالمندان مشترک است، بدین معنی که آنان به عادت پناه میبرند. چرﺍغ ﺁباژوردﺍر رﺍ بردﺍشت، از دﺍﻻن تنگ و تاریکی که طاق ضربی دﺍشت و بشکل ﺍستوﺍنه درست شده بود - طاق و دیوﺍرش برنگ ﺍخرﺍ و کف ﺁن ﺍز گلیم سرخ پوشیده شده بود، رد شدیم در دیگری رﺍ باز کرد، وارد محوطهای شدیم که مانند ﺍطاق بیضی شکلی بود و ظاهرﺍً بخارج هیچگونه منفذ ندﺍشت، مگر بوسیلهٔ دری که بدﺍﻻن باز میشد. چرﺍغ نفتی رﺍ روشن کرد و به ﺍطاق دیگر رفت بعد ﺍز چند دقیقه با پیژﺍمای پشتگلی، رنگ گوشت تن وﺍرد شد و چرﺍغ‬ دیگری ﺁورد روشن کرد. او چرﺍغ سرخ رﺍ روی میز گذﺍشت و خودش روی‬ تختخوﺍبی که در میان ﺍطاق بود نشست و بمن ﺍشاره کرد، کنار میز روی صندلی نشستم. و یک ﺁباژور سرخ مخروطی در ﺁورد و روی‬ چرﺍغ گذﺍشت. از عطر سنگینی که در هوﺍ پرﺍکنده بود نفسم پس رفت. باﻻخره تصمیم گرفتم که اطاقی مطابق میلم بسازم، محلی که توی خودم باشم، یه جائی که ﺍفکارم پرﺍکنده نشه. اما چیزی که هس، من برﺍی کار آفریده نشده بودم. نه ﺍز ﺍینجهت که کشتزار، درختهای میوه و ﺁب زیاد داره، اما بیشتر برﺍی ﺍینکه هنوز حالت و ﺁتمسفر قدیمی خودشو نگهدﺍشته. برﺍی ﺍینکه هنوز حالت ﺍین کوچه پس کوچهها، میون جرز ﺍین خونههای گلی و درختهای بلند ساکتش هوﺍی سابق مونده و میشه ﺍونو بو کرد و حالت مهموننوﺍز خودمونی خودشو ﺍز دست نداده. پس ﺍز ﺍندکی تأمل، مثل ﺍینکه در کاری دو دل بود گفت: «- میفرمایین بریم ﺍطاق شخصی خودم؟ بنابراین در هر مرحله از عمل جراحی، سوالات خود را از جراح پلاستیک بپرسید. از کنار چند نهر ﺁب گذشتیم و باﻻخره نزدیک کوه، در باغی رﺍ باز کرد و هر دو دﺍخل شدیم. «میخوﺍستم مثه جونورﺍی زمستونی تو سوﻻخی فرو برم، تو تاریکی خودم غوطهور بشم‬ و در خودم قوﺍم بیام. من ﺍفتخاری به اجدﺍدم نمیکنم، علاوه بر ﺍینکه توی ﺍین مملکت طبقات مثه جاهای دیگه وجود ندﺍره و هر کدوم ﺍز دولهها و سلطنهها رو درست بشکافی دو سه پشت پیش ﺍونا دزد، یا گردنه گیر، یا دلقک درباری و یا صرﺍف بوده، وﺍنگهی اگه زیاد پاپی ﺍجدﺍدم بشیم باﻻخره جد هر کسی به گریل و شمپانزه میرسه. تازه ایشون سایتشون هم اپدیت نیست چون بعدا که مراجعه کردم دیدم توی گوشیشون تعداد خیلی خیلی زیادی عکس جراحی گوش درمان گوش برجسته نی نی سایت دیگه هم دارند. اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد درمان گوش برجسته کودک لطفا از سایت ما دیدن کنید.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن